Sonia Gitanjali
國際阿育吠陀學院

Sonia Gitanjali

梵音古舞劇團 領路人 深靈舞窟 創辦人 甘乃夏空間 阿育吠陀生活實踐者 印度宗廟古典舞者 靈氣治療師 阿育吠陀引導師 阿育吠陀陪產員以及生產教育師資


講師簡介

  • 國際阿育吠陀學院
  • 印度A.R.T自然療法學院 (印度瑜伽治療師證照)
  • 印度克拉拉阿育吠陀學院 (印度阿育吠陀治療師證照)
  • 阿育吠陀女性健康與生育學修業完成
  • 台灣貝斯特助產所陪產員專業培訓
  • 阿育吠陀專業陪產培訓
  • 國際生育瑜伽師資RPYT
  • 生產催眠師資培訓